Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan merupakan komitmen PPAPP dalam menentukan objektif kualiti dicapai dan dilaksana :

  • Memberikan perkhidmatan yang cekap,tepat dan mesra
  • Berusaha menyediakan koleksi yang lengkap dan taratur ke arah membentuk satu pusat kecemerlangan maklumat negeri
  • Permohonan Pendaftaran setiap ahli yang lengkap akan disiapkan dalam tempoh 15 minit
  • Proses pinjaman bahan bacaan setiap ahli akan mengambil masa 5 minit
  • Proses pemulangan bahan setiap ahli akan mengambil masa 5 minit
  • Perkhidmatan rujukan sentiasa bersedia membantu anda untuk mengesan bahan maklumat dalam tempoh 15 minit
  • Perkhidmatan perpustakaan bergerak akan berada di tempat anda sekali dalam 2 minggu mengikut jadual lawatan yang ditetapkan
  • Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian bagi menggalakkan minat membaca ke arah melahirkan rakyat negeri
    Pulau Pinang yang berbudaya membaca dan bermaklumat