PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN KOLEKSI

Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam perihal menguruskan segala aspek yang berkaitan dengan pembelian, penerimaan, pemprosesan, penyelenggaraan dan pengedaran bahan koleksi perpustakaan ke pusat perkhidmatan Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Bahagian ini terdiri daripada dua unit iaitu Unit Perolehan Koleksi dan Unit Pendokumentasi dan Teknikal.

UNIT PEROLEHAN KOLEKSI

FUNGSI UNIT PEROLEHAN KOLEKSI

Unit ini bertanggungjawab membina koleksi Perbadanan termasuk memperolehi dan menyelenggara satu koleksi tempatan, pinjaman, dan rujukan yang baik dan bermutu tinggi dalam pelbagai perkara yang mencerminkan warisan, kesusteraan dan kebudayaan Pulau Pinang dan juga ' representative ' dalam pelbagai ilmu dan pengetahuan yang sentiasa dikemaskini serta memenuhi keperluan penduduk Pulau Pinang.

OBJEKTIF UNIT

Memastikan peruntukan yang ditetapkan dibelanjakan dengan faedah yang maksima disamping mewujudkan satu koleksi yang lengkap dan bermutu dalam memuaskan kehendak pelanggan.

OBJEKTIF KUALITI

Memastikan peruntukan yang ditetapkan dibelanjakan dengan faedah yang maksima disamping mewujudkan satu koleksi lengkap dan bermutu dalam memuaskan kehendak pelanggan.

 

Nahar
Syariful Nahar Mat Saad
Pustakawan (S41/S44)
Tel : 04-3971058
E-Mel : nahar@penanglib.gov.my

 


Sabrina
Sabrina Binti Abd. Rashid
Penolong Pustakawan Kanan ( S32 )
Tel : 04-3971058
E-Mel : sabrina@penanglib.gov.my


UNIT PENDOKUMENTASIAN DAN TEKNIKAL

FUNGSI UNIT PENDOKUMENTASIAN DAN TEKNIKAL

Unit ini berperanan mengorganisasi bahan perpustakaan melalui pengkelasan dan pengkatalogan serta menyediakan rekod - rekod untuk pembinaan Pangkalan Data bagi membolehkan rakyat Malaysia amnya dan khususnya penduduk Pulau Pinang mengakses dan menggunakan bahan-bahan perpustakaan dengan mudah dan cepat

OBJEKTIF UNIT

- Mengkalatog, mengkelas, menginput data, memproses dan mengagih·bahan koleksi perpustakaan dengan mengikut standard MS
  ISO 9001:2008 dan diedarkan ke pusat perkhidmatan Perbadanan mengikut jadual perjalanan yang telah ditetapkan.
- Memastikan bahan koleksi perpustakaan siap diagih mengikut lokasi perpustakaan sebanyak 45,000 naskhah setahun.
- Menyediakan laporan perangkaan setiap tahun.

OBJEKTIF KUALITI

Memastikan koleksi PPAPP diproses dalam tempoh masa 14 hari bekerja

Murniwati
Murniwati Binti Ruslani
Penolong Pegawai Tadbir (N29/S32)
Tel : 04-3971058 
E-Mel : murniwati@penanglib.gov.my

Please publish modules in offcanvas position.