FUNGSI

PPAPP bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan perpustakaan yang baik, bermutu tinggi dan menyeluruh untuk semua rakyat di Negeri Pulau Pinang


OBJEKTIF

  • Memastikan koleksi PPAPP diproses dalam tempoh masa 14 hari bekerja.
  • Memastikan 50% daripada koleksi PPAPP dalam bahasa melayu yang mana ianya bertujuan menjadikan PPAPP sebagai pusat kecemerlangan bahasa.
  • Memastikan tempoh penggunaan bahan media diselenggara dalam tempoh 10 minit.
  • Memastikan setiap pertanyaan yang mudah dan tidak memerlukan penyelidikan lanjut dapat disiapkan dalam tempoh 15 minit,
    manakala pertanyaan yang sukar dan memerlukan penyelidikan lanjut disiapkan dalam tempoh 1 hari.
  • Memastikan pendaftaran keahlian untuk setiap ahli disiapkan dalam tempoh 10 minit.
  • Memastikan perkhidmatan pinjaman dan pemulangan bahan bacaan untuk setiap ahli disiapkan dalam tempoh 3 minit.