MISI

Menyelaras Pembangunan Perpustakaan Dan Perkhidmatan Maklumat
Mengurus Kecemerlangan Koleksi Negeri
Memperkukuhkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Dan Perpustakaan Maklumat
Membentuk Masyarakat Berilmu Dan Berbudaya Membaca
Menyebar luas Maklumat Untuk Pembelajaran Sepanjang hayat


VISI

Peneraju Dalam Membina Masyarakat Berilmu Menjelang Tahun 2020


MOTO

" MEMBACA MEMBINA KETAMADUNAN BANGSA "