BORANG MAKLUMBALAS / FEEDBACK FORM

Bahagian ini menyediakan ruangan kepada orang ramai untuk memberi maklum balas, cadangan atau pandangan terhadap Laman Rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang dan perkhidmatan. Semua ruangan yang bertanda * adalah wajib diisi. Maklumbalas akan dijawab dalam tempoh 7 hari bekerja. 

This section provides a space for people to provide feedback, suggestions or opinions to the Official Site of Penang Public Library Corporation and service. All fields marked * are mandatory. Feedback will be answered within 7 working days.

Nama / Name:*
Emel / E-Mail:*
Tajuk / Title:*
Maklumbalas / Feedback:*
Captcha:*